מערכת איזון אקולוגית דגם BA-1200

מערכת לאזורים מסחריים קטנים

מידות: 30X25X15 ס"מ
תכנות מלא
חיבור למערכת המיזוג