מפיצי ריח מוצקים

מפיצי ריח מוצקים פועלים בטכנולוגיה של שימוש באוויר יבש.